1932.08.14 - akademia z okazji 12-rocznicy "Cudu nad Wisłą"


Urządzona przez Stow. Młodzieży Polskiej. Prelegentem p. J.Łada z Łomży, następnie koncert fortepian – Lucyna Zielińska, śpiew – Zubkow, deklamacje i pieśni patriotyczne w wykonaniu chóru parafialnego, orkiestry SMP i druhen Grygo i Kwiesielewicz, zakończono odśpiewaniem „Roty”. Poległych wspominał ks. Białokoziewicz.