1932.11.07 - zjazd rolniczy


Zorganizowany z okazji “Tygodnia Rolniczego” przez Okr. Tow. Organizacji i Kółek Rolniczych w Grajewie w sali kina, pod przew. Ludwika Chojnowskiego. Referat wygłosili: inż. rolnictwa F.Szeller, J.Otwinowski.