1932.11.16 - odczyt o stosunkach polsko-niemieckich


Odczyt inż. Szellera w Świetlicy Zw. Strzeleckiego dla pracowników fabryki “Hepnera”.