1932.11.29 - obchody rocznicowe powstania listopadowego


Zorganizowane przez OSP w Domu Parafialnym, referat historyczny wygłosił Truszkowski.