1483 - młyny w Grajewie

Jan z Białowieży zezwolił młynarzowi Maciejowi na budowę młynów - jednego koło dworu, a drugiego na rzece Przekopna in cruda radice. Dał mu również 4 morgi ziemi i 4 morgi łąk.