1540.07.12 - nadanie praw miejskich

Przywilejem wystawionym w Wilnie Zygmunt Stary na prośbę Grajewskich (Marcin, Stanisław, Jan, Jakub) podniósł wieś Grajwy do godności miasta. Nadał mu prawo magdeburskie, ustanowił wójtostwo, jarmarki na św. Trójcę i 14 września, a także targ w niedzielę. Zezwolił zbudować jatki i dał wolność na 12 lat od szosu i czopowego. Nowe miasto lokowano na 7 włókach i 4 morgach.