1936.01.26 - pierwszy zjazd powiatowy delegatów „Młodej Wsi”


200 delegatów z 15 wsi, organizacja istnieje od 4 miesięcy. Zjazd zakończony zabawą taneczną.