1936.03.08 - nowa gazeta powiatowa "Echa Powiatu Szczuczyńskiego"


   Był to cotygodniowy dodatek ilustrowany do "Przeglądu Łomżyńskiego". Redakcja mieściła się w biurze elektrowni na ul. Rydza Śmigłego, a redaktorem naczelnym był Witold Raganowicz.

   Jak pisano w tzw. wstępniaku:

   Z dniem dzisiejszym rozpoczęliśmy wydawanie „ECHA POW. SZCZUCZYŃSKIEGO”, tygodnika ziemi szczuczyńskiej.
   „Echo Pow. szczuczyńskiego” poruszać będzie najaktualniejsze sprawy, tyczące się pow. szczuczyńskiego, służyć będzie najszerszym rzeszom społeczeństwa, będzie organem, który odzwierciedlać będzie przejawy życia naszego terenu. Będzie ono przyjacielem, doradcą – będzie zawsze orędownikiem każdej słusznej sprawy.
   Społeczeństwo nasze, mieszkające nad granicą niemiecką, szczególnie wymaga słowa drukowanego, specjalnej opieki i zajęcia się nim przez prasę. Musimy ujawniać nasze poczynania, aby głośnem echem odbiły się w głębi Polski, aby wszyscy dowiedzieli się, że na Kresach Polski jesteśmy zwarci, mocni – że jesteśmy dobrą strażą granic naszych.
   Niechże tedy „Echo” znajdzie się wszędzie: w domu rolnika, rzemieślnika, kupca i urzędnika.
   Stańmy się tedy wszyscy prenumeratorami „Echa”. Prenumerata miesięczna 75 groszy, kwartalna 2 złote, roczna 7 zł 50 gr. Numer pojedynczy 20 gr.