1936.05.01 - "Narodowy Bieg na Przełaj"


   „Narodowy Bieg na Przełaj” zorganizowany został przez Zw. Strzelecki i POW pod patronatem starosty. Udział wzięło 36 zawodników (20 z Zw. Strz. i 16 z 9 psk). Nagroda zespołowa flower (fund. Komitet Powiatowy WfiPW) dla 9 psk. Wyniki indywidualne: 1. kpr. J.Sujecki (9psk) – żeton burmistrza B.Kozona, 2. J.Nitkowski (Zw.Strz.) – książeczka KKO z wkładem 10 zł dyr. KKO Br.Nosowicza, 3. Cz.Nalborski (Zw.Strz.) – dyplom, 4. strz. Kajdanowicz (9psk) – dyplom, 5. Bilski (Zw.Strz.) – dyplom. Brak zainteresowania biegiem innych stowarzyszeń i organizacji.
   Dodatkowo w maju „Strzelec” zorganizował akcję „10 strzałów ku chwale Ojczyzny”