1936.05.03 - zjazd powiatowy Związku Strzeleckiego


Nabożeństwo, defilada. Obecni Kom. Okr. III Zw. Strz. Władysław Szymura, starosta Stefan Świechowski, komisarz Str. Gran. Dembowski. Sprawozdania i wybory Zarządu – prezesem po raz 3 Kazimierz Mętlewicz. Po przerwie odprawa instrukcyjna.