1936.05.31 - zawody strzeleckie


Na strzelnicy WFiPW, staraniem Powiatowej Komisji Porozumiewawczej i Strzel.-Łucz., pod patronatem starosty Stefana Świechowskiego. 31 zespołów w tym 4 żeńskie oraz kilkunastu zawodników indywidualnych. 9 psk – 2 zesp. podoficerskie i 6 strzeleckich, Związek Strzelecki – 5 zespołów, Straż Graniczna – 4 zespoły, Krakusi – 2 zesp. i inne po 1 zespole.

Wyniki zespołowe:
męskie: 1. Towarzystwo Przyjaciół Zw. Strzeleckiego – nagroda gmin pow. szczuczyńskiego, 2. Zw. Strzelecki Szczuczyn – nagroda 9 psk, 9 psk zesp. podoficerski – nagroda starosty, 4. Straż Graniczna Rajgród, 5. 9 psk zesp. strzelecki.
żeńskie: 1. Gimnajzum – nagroda Naczelnik US, 2. Gimnazjum.

Wyniki indywidualne:
męskie: 1. W.Goliczewski (Zw. Strzelecki Szczuczyn) – nagroda Powiatowego Komitetu WFiPW, 2. sierż. L.Renberg (Tow. Przyjaciół Zw. Strzeleckiego) – nagroda Wydziału Powiatowego, 3. St.Kozłowski (Tow. Przyjaciół Zw. Strzeleckiego) – nagroda burmistrza B.Kozona;
żeńskie: 1. J.Dziekońska (Gimnazjum) – nagroda dyr. KKO Nosowicza, 2. M.Dąbrowska (Wydz. Pracy Kobiet Zw. Strzeleckiego) – nagroda por. Boguckiego.

Dla 3 pierwszych zawodników z zespołów wiejskich praktyczne narzędzia rolnicze ufundował p. dyr. Busz.