1936.06 - zlot drużyn harcerskich


Na zlocie w Grajewie uczestniczyło 174 harcerek, 220 harcerzy i 40 zuchów. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, po której nastąpiła defilada z udziałem orkiestry 9 psk. Pozostała część zlotu odbywała się w Parku Kościuszki, gdzie starosta dokonał przeglądu drużyn, a 50 nowowstępujących harcerzy i harcerek złożyło przyrzeczenie.