1936.08.15 - "Święto Żołnierza"


10.00 nabożeństwo, obecny starosta Świechowski, rtm. F.Tatarowski, przedstawiciele urzędów i organizacji społ. Po mszy na placu przemówienie Dębowskiego (kom. Str. Gran.), hymn narodowy, o 13.00 pochód na cmentarz m.in. konni krakusi pod dowództwem por. J.Leszczyńskiego, kom. Strzelca por. Kitszel. Przy bramie cmentarza przemówienie prezesa POW inż. Dąbrowskiego na temat powstań narodowych i przemówienie Wyłudy – nauczyciela. Złożenie wieńców na grobach i powrót na rynek. Po południu zabawa ludowa w parku miejskim przy udziale orkiestry OSP ze Szczuczyna. „Pochód przeistoczył się w olbrzymią manifestację. W pochodzie wzięły udział wszystkie bez wyjątku warstwy miejscowego społeczeństwa bez względu na przekonania i poglądy polityczne, oraz wszystkie bractwa, cechy i zgromadzenia.”