1936.10.21 - konferencja samorządowa


Konferencja burmistrzów, wójtów i sekretarzy zarządów miejskich i gminnych pod kierunkiem starosty Świechowskiego, omawiano sprawy gospodarcze.