1936.10.21-23 - obchody „Dni Kolonialnych”


21.X – dekoracja domów, wieczorem capstrzyk orkiestry wojskowej,
22.X – 9.00 nabożeństwo w świątyniach niekatolickich, 10.00 nabożeństwo w kościele parafialnym, po południu zbiórka uliczna oraz imprezy propagandowe,
23.X pogadanki w szkołach. Na placu Kilińskiego stał efektowny kiosk, gdzie przyjmowano zapisy do Ligii Morskiej i Kolonialnej.