1937.02.09 - bójka w świetlicy Związku Strzeleckiego


W bójce podczas zabawy tanecznej w świetlicy Zw. Strzeleckiego wzięli udział strzelcy 9 psk, używając broni i noży. W wyniku tego d-ca pułku zakazał szeregowym pułku uczęszczania do świetlicy "Strzelca", zaś 4 strzelców z 9 psk uczestniczących w bójce zostało w IV skazanych przez Sąd w Grodnie na 6 miesięcy więzienia.