1938.05.16 - likwidacja Spółdzielni Spożywców "Społem"


   Do Rejestru Spółdzielni Sądu Okręgowego w Łomży wpisano dnia 16 maj 1938 r. przy firmie „Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Grajewie z odpowiedzialnością udziałami” pod Nr 67/VI: „Postanowieniem Sądu z dnia 16 maja 1938 „Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Grajewie z odpowiedzialnością udziałami” została wykreślona z Rejestru Spółdzielni.
   Faktycznie likwidacja Spółdzielni rozpoczęła się już w 1934 r., gdy "Komisja Likwidacyjna Spółdzielni „Społem” w Grajewie, zgodnie z uchwałami walnych zebrań z roku 1934, przystąpiła do likwidacji spółdzielni i wzywała wierzycieli do zgłoszenia swych roszczeń na ręce członka Komisji Likwidacyjnej p. Pieńczykowksiego, zam. w Grajewie, ul. Zielona Nr 2.