1938.12.29 - Wielki Zjazd Gospodarczy


   Odbył się w Grajewie w dniu 29.12.1938 r. Zwołany przez miejscowy O.Z.N. i Polski Związek Zachodni. Udział wzięli: v-ce starosta Edward Rudnicki, senator Łazarski, posłowie Antonowicz i Lipski, delegat Woj. Zw. Zach. – mgr Jurga oraz ponad 190 działaczy społecznych.
   Dyskusja nt.: podniesienie opłacalności gospodarstw rolnych przez dobrą organizację zbytu płodów z pominięciem pośredników Żydów, ożywienie życia gosp. miast i wzrost konsumpcji, „jednym z najważniejszych zagadnień powiatu jest regulacja rz. Ełk na przestrzeni 20 klm. Przez tę regulację otrzyma się z bagien i nieużytków tysiące hektarów dobrych łąk i uprawnych pól” i umożliwi zatrudnienie bezrobotnych z Grajewa w ilości 500 rodzin. „Poza tym aktualnym zagadnieniem gospodarczym powiatu, które w najbliższym czasie doczekają się realizacja są: budowa młyna spółdzielczego, uruchomienie hurtowni towarów spożywczo-kolonialnej, budowa cegielni itp.”