1939.10.21 - wiec przedwyborczy


   W związku z wyborami do Rad Zachodniej Białorusi odbył się on w Grajewie na rynku o godz. 15.00, ok. 1000 osób, trybuna na samochodzie ozdobionym portretami „zbawicieli uciemiężonego świata włościańsko - robotniczego”.
   Pochód wyruszył z podwórza Kilińskiego 4, „w czołowej czwórce pełen werwy i radości, trzymając w ręku czerwoną chorągiew wolności, kroczy 70 letni Szymon Bufensztejn”, przemowa Szerszniowa o tragicznej sytuacji gospodarczej „45% powierzchni ornej powiatu leży w rękach 40 dziedziców”, następnie przemawiali Leon Kłodecki i Markusfeld oraz komisarz pułkowy, tow. Gaponienko, całość zakończona okrzykami na rzecz tow. Stalina i niezwyciężonej Armii Czerwonej.