1939.10.22 - wybory do Narodowego Zgromadzenia Zachodniej Białorusi


W dniu 22 X 1939 na terenach okupowanych przez ZSRR na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow odbyły się wybory do Narodowego Zgromadzenia Zachodniej Białorusi. Wszyscy zgłoszeni kandydaci zostali wybrani deputowanymi. W powiecie szczuczyńskim wybrano: 7 robotników, 3 parobków, 3 włościan i 2 nauczycieli.

Deputowanymi z terenu powiatu zostali:
Markusfeld Josif - Grajewski Miejski Okręg Wyborczy
Kłodecki Leon - Grajewski Wiejski Okręg Wyborczy
Mołc Anna - Boguszewski Okręg Wyborczy
Machina Władysław - Przechodzki Okręg Wyborczy
Kuberski Wacław - Pruski Okręg Wyborczy
Szumski Stanisław - Bełdowski Okręg Wyborczy
Ciszewski Franciszek - Białaszewski Okręg Wyborczy
Szymanowski Franciszek - Radziłowski Okręg Wyborczy
Kuczewski Władysław - Szczuczyński Wiejski Okręg Wyborczy
Elterman Ida - Szczuczyński Miejski Okręg Wyborczy
Dortan Kazimierz - Grabowski Okręg Wyborczy
Kowalewski Jan - Wąsowski Okręg Wyborczy
Płochocki Aleksander - Lachowski Okręg Wyborczy
Wicik Stanisław - Ławski Okręg Wyborczy
Borys Stanisław - Rajgrodzki Okręg Wyborczy