1941.05.3-4 - olimpiada twórczości dziecięcej


Olimpiadę rozpoczął mieszany chór szkół Nr 1 i 3 w Grajewie odśpiewując „Hymn partii bolszewików” Bardzo dobrze wypadł również chór szkoły nr 2, szczególnie wykonane przez niego ludowe piosenki żydowskie; drugiego dnia najlepiej zaprezentowała się szkoła nr 1. Bardzo dobrze śpiewa i tańczy Gucińska (kl.VI), wyróżnić należy i Plucińską. Świetny był chór pierwszoklasistów szkoły nr 3 pod kierownictwem tow. Zielińskiej i inscenizacja „W izbie wiejskiej”. Dobrze deklamowała Sosnowska (kl.IX) „Do przyjaciół Moskali” Mickiewicza. W Domu Kultury Sowieckiej otwarto również wystawę prac twórczości dziecięcej, na której znalazło się kilkaset prac z całego rejonu szczuczyńskiego.