1941.06.12 - przedstawienie "Szewc Dratewka"


Było to przedstawienie kukiełkowe Baranowickiego Polskiego Teatru Lalek w 2 częściach (9 obrazach) dla dzieci z terenu miasta. Odbyło się ono w nowowybudowanym Domu Kultury Sowieckiej.