1945.01.23 - organizacja Komendy Powiatowej MO


Funkcję komendanta objął starszy sierżant Aleksy Sidorczuk.