1945.01.28 - wybór Miejskiej Rady Narodowej


Na zebraniu 105 przedstawicieli miasta dokonano wyboru Miejskiej Rady Narodowej oraz Zarządu Miejskiego. Przewodniczącym Rady został lek. wet. Jan Nieczyporowicz, burmistrzem Grajewa Antoni Rudziński, zaś jego zastępcą Józef Olszewski. Na zebraniu tym dokonano również wyboru dwóch ławników Zarządu Miejskiego, którymi zostali: Józef Pieńczykowksi i Jan Białkowski.