1945.03.04 - założenie Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej "Jedność"


   W dniu 4 marca 1945 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Rolniczo-Spożywczej "Jedność" w Grajewie. Obecnych było 148 osób. Dokonano wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza: Witczak Henryk - przewodniczący, Kuczyński Stanisław (z Bełdy) - z-ca przewodniczącego, Kosior Mieczysław (naczelnik US) - sekretarz, Jan Glapiński – urzędnik, Roszko Antoni – starosta, Witczak Henryk, Danowski Konstanty z Danowa, Cebeliński Aleksander, Karwowski Adam, Białkowski Jan z Wierzbowa; zastępcy: Chrościelewski z Kosił, Czerwiński Władysław Zaścianek, Kulbacki Leon
Zarząd: Kazimierz Paszkowski, Mikołaj Mołczanowski, Antoni Bielecki;
   Spółdzielnia funkcjonowała do dnia 4 kwietnia 1948 r., gdy uchwałą Walnego Zgromadzenia połączyła się z Powiatowym Związkiem Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z odpowiedzialnością udziałami w Grajewie.