1945.03.11 - wybór Powiatowej Rady Narodowej


Na zjeździe przedstawicieli poszczególnych gmin i miast oraz organizacji społecznych powołano do życia 41 osobową Powiatową Radę Narodową, której pierwszym przewodniczącym został wybrany Władysław Machina. Funkcję zastępcy sprawował dr Zygmunt Szejtelman, natomiast członkami zostali: Wacław Podkowicz, Józef Kobyliński, Władysław Fajkowski.