1946.09.12 - założenie Spółdzielni Spożywców "Kolejarz"


   W dniu 12 września 1946 r. odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Spożywców "Kolejarz" w Grajewie. Rejestracja Spółdzielni w Sądzie Okręgowym w Ełku nastąpiła w grudniu 1946 r. Spółdzielnia miała swą siedzibę przy ul. Szczuczyńskiej 2.
Pierwszy Zarząd i Rada Nadzorcza przedstawiały się następująco:
Rada Nadzorcza: Szulc Kazimierz - przewodniczący, Kołłoto Antoni - z-ca przewodniczącego, Łozdowski Bolesław - sekretarz, Zawioryń? Antoni, Matukiewicz Maciej, Oskierko Stanisław, Wierciszewski Józef, Harasimowicz Aleksander, Szotko Czesława, (wszyscy byli kolejarzami);
Zarząd: Szypulski Stanisław – gospodarz, Lenkiewicz Jan – skarbnik, Świderski Czesław – sekretarz; (wszyscy byli kolejarzami);