1947.09.21 - I Powiatowy Zjazd Delegatów Stronnictwa Demokratycznego


   Pierwszymi działaczami SD w powiecie grajewskim po II w. św. byli: Marian Jabłoński, Stanisław Juzwa, Wincenty Borkowski i Aleksander Szydłowski. Pierwszy zarząd Powiatowego Komitetu SD został powołany 3 VIII 1946 r., zaś 21 IX 1947 r. odbył się I Powiatowy Zjazd Delegatów SD.
   Zjazd podsumował dotychczasową powojenną działalność SD, wybrał nowe władze i ustalił dalsze zadania do realizacji. Powiatowa organizacja Sd liczyła wówczas cztery koła: pracowników starostwa, elektrowni, miejskie i gospodarcze - zrzeszające w sumie 70 członków.