1947.12.15 - założenie Spółdzielni Spożywców "Znicz"


   W dniu 15 grudnia 1947 r. w gmachu Szkoły Nr 1 odbyło się zebranie założycielskie Spółdzielni Spożywców "Znicz" w Grajewie. Obecnych było 48 osób. Dokonano wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza: Folwarski Edward - przewodniczący, Eugenia Kozicka - z-ca przewodniczącego, Wanda Krasińska - sekretarz, Jan Zawadzki, Helena Dziekońska, Włodzimierz Zubkow, Zofia Orłowska, Leokadia Grzymałowska, Helena Danowska, zastępcami: Natalia Lewicka, Janian Hałuniewicz, Antonina Bogusławska.
Zarząd: Stachelska Aleksandra, Marceli Galiński, Aleksandra Szenglowa.