1971.01 - spotkanie działaczy kultury


Spotkanie działaczy klubów "Ruchu" i "Rolnika" z terenu powiatu. Główne zadania bieżącej działalności klubów omówił z-ca przewodniczącego PRN - Józef Głuszuk. Wystąpiła również przedstawicielka Powiatowego Domu Kultury - Alina Piliszewska.