1974.10.07 - otwarcie Miejsko - Gminnego Ośrodka Propagandy Partyjnej


Powstał w wyniku starań kierownika Ośrodka Propagandy Partyjnej KP PZPR i przy współpracy PDK. Otwarcie połączone było z inauguracją szkolenia partyjnego. W imprezie uczestniczyli: sekretarz KP PZPR L.Ciszewski, M.Luto, M.Borawski i przedstawiciel KW PZPR.