1974.11.07 - Uniwersytet Powszechny TWP


Rozpoczyna działalność Uniwersytet Powszechny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Na pierwszych zajęciach odbył się spotkanie z prokuratorem. Kolejne spotkania miały odbywać się co czwartek.