1976.02.16 - otwarcie Przedszkola Nr 3


Przedszkole zlokalizowane było przy ul. Nowej (ob. Konstytucji 3 maja). Posiadało 120 miejsc, uczęszczało jednak do niego 195 dzieci.