1976.05.30 - I Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych


Wzięło w nim udział 7 orkiestr. Orkiestra OSP z Grajewa zajęła 2 miejsce.