1977.09.01 - nadanie SP nr 4 im. gen. K.Świerczewskiego


   W dniu 1 września w SP nr 4 odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Podczas uroczystości szkoła otrzymała imię gen. Karola Świerczewskiego, wręczono sztandar ufundowany przez komitet rodzicielski i otwarto Izbę Pamięci.
   W uroczystości udział wzięli m.in.: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR, przewodniczący WRN w Łomży - Stefan Zawodziński, wojewoda łomżyński - Jerzy Zientara, kurator oświaty i wychowania w Łomży - Stanisław Daniszewski, komendant wojewódzki MO, prezes zarządu wojewódzkiego ZBOWiD - Stefan Sokołowski oraz miejscowe władze polityczno - administracyjne.