16 lipca 1426 roku - pierwsza wzmianka o wsi Graywa

Książe mazowiecki Janusz po raz pierwszy wymienia nazwę książęcej wsi Graywa nadając w niej wójtostwo Boguszowi z Lachowstoku.

Wzmianka ta znajduje się w metryce książąt mazowieckich (dzisiejszego Lachowa), jako zasadźca wsi, która w nadaniu dla Włościbora z Osieka 1434 nazwana jeszcze włókami. Bogusz (Gogusz?) który został nazwany "Panem na Grejwach" lub Grajwach (bo i tak już wówczas tę miejscowość nazywano). Przybrał on nazwisko Grajewski i stał się protoplastą licznego i możnego rodu Grajewskich herbu Gozdawa. Wieś Grajwa faktycznie nie istniała. Właściwie chodziło o zobowiązanie Bogusza jako wójta do sprowadzenia osadników i zasiedlania wsi. 

Aduccacio in Graywa.
Item, odemdie (Kolno 26.VII.1426) dominus dux (Janusz I) dedit Boguschio de Lachowstok aduocacie in Graywa hereditate villa ducali in terra Wischnensi nomine cuius aduocacie haben noen manasis colocatis decinum... tercium denarium rei iudicate et tercium denarium de tabernis ut supra...  

Kolno 26.VII.1426. Pan książę Janusz I oddał Boguszowi z Lachowstoku wójtostwo w Grajwa w dziedzictwo wolą książęcą w ziemi wizneńskiej itd. Z tytułu tego wójtostwo będzie dziewięć...trzynasty denar od sprawy zasądzonej i trzeci denar od karczmy.