1932.06.19 - wiec posłów BBWR


Wiec informacyjno-sprawozdawczo posłów BBWR St. Godlewskiego i Wł. Brzozowskiego. Odbywała się w świetlicy “Strzelca” i dot. sytuacji gospodarczej i rolniczej. Przyjęto rezolucję z okazji 10-lecia przyłączenia Śląska i poparcia dla reform rządowych.